„Budeme rozšiřovat školu o deset tříd. To znamená nárůst asi o tři sta dětí. Zajišťujeme výuku i pro žáky z dalších pěti spádových obcí. Pak by zázemí kuchyně ani kapacita jídelny nestačily. Tato akce je první krok. Celý nový pavilon včetně tříd a tělocvičny nabídneme od příštího roku,“ uvedla šlapanická starostka Michaela Trněná.