Hlavní výhodou jedlých balení je podle výzkumníků nejenom jejich snadná výroba, ale zároveň schopnost snížit množství vyprodukovaného odpadu. „Poživatelné obaly představují jednu z cest, jak redukovat velké množství syntetických plastových balení, která se v přírodě rozkládají až desítky let. Na výrobu jedlých obalů ale dokážeme použít také odpadní suroviny jiných technologií, takže dokážeme snížit objem odpadu celkově,“ vysvětlila badatelka Soňa Hermanová z Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity.

Obalové materiály na čistě přírodní bázi navíc nepřispívají k tvorbě mikroplastů. Právě malé plastové částice představují do budoucna neznámou pro organismy. Vývoji jedlého balení podobnému potravinové fólii se v laboratoři věnuje studentka Barbora Smetanová. „Výroba směsi je jednoduchá a nenáročná na suroviny. Fólie sice nejsou zcela bezbarvé a čiré, ale jejich průhlednost je natolik dostatečná, aby si lidé potravinu důkladně prohlédli. Navíc jsou obaly bez zápachu, a tak neovlivňují aroma samotného obsahu,“ popsala Smetanová.

K přípravě obalu využívá studentka mléčný protein, který vyhodnocuje pomocí speciálních metod a biologického mikroskopu. V následující fázi výzkumníci do jedlých fólií zakomponují aktivní složky, které mají zlepšit výživovou hodnotu i funkčnost obalu „Samozřejmě je nutné docílit přijatelných mechanických vlastností, protože jsou nezbytným předpokladem při průmyslovém strojním balení potravin do fólie,“ doplnila Smetanová.

Podobný úkol čeká odbornice také při zvyšování odolnosti obalů vůči vodě, současné verze nejsou pro potraviny s vysokým obsahem vody vhodné.