Nebezpečí hrozí hlavně v horkých letních dnech. V teplé vodě rybám ubývá kyslíku. Především z počasí, ale také na základě dalších údajů, například o výskytu sinic, vědci sestaví takzvanou předpovědní mapu možného úhynu. „Náš úkol je zmonitorovat co nejvíce parametrů, dát je do souvislosti s úhyny,“ uvedl Radovan Kopp z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství univerzity.

Díky předpovědi by správci rybníků mohli podniknout kroky pro to, aby mrtvých ryb bylo co nejméně.

Situaci v rybnících sledují i sami chovatelé, jak sdělil ředitel Rybníkářství Pohořelice Roman Osička. „Musíme na klimatické změny reagovat a nečekat na výsledky nějakého vědeckého bádání. Dlouhodobě si monitorujeme rybníky sami. Partnery projektu ale jsme a vítáme ho,“ řekl.

Světový den předčasně narozených dětí.
Špilberk se zahalil do purpuru. Na podporu světového dne nedonošených dětí

Letos zaznamenali největší úhyn správci v rybnících Nesyt, ve Vlkavském nebo Kurdějovském rybníku. Podle Koppa se u některých problém opakuje. Souviset to může se znečištěním, protože kvůli vysychání říček teče do rybníků jen voda z čističek odpadních vod.