Při svém rozhodování přihlédla výběrová komise k přednesené prezentaci vizí, názorů a postojů k fungování společnosti v horizontu příštích pěti let. „Pan Kubata má díky své praxi obrovské zkušenosti se zahraničním obchodem i s jeho podporou, což jsou předpoklady pro to, aby veletrhy pod jeho vedením dokázaly reagovat na poptávku a potřeby domácích i zahraničních firem. Vidím v tom potenciál rozvoje a modernizace veletržního byznysu v Brně,“ uvedl brněnský radní Petr Kratochvíl, který má v gesci správu účastí města v obchodních společnostech a který byl jedním ze členů výběrové komise.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková.
Primátorka Brna Vaňková a bílý prášek? Kokain je v politice běžný, zní z opozice

Jan Kubata se narodil v roce 1967 v Karlových Varech, vysokoškolská studia absolvoval na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2014 je zaměstnaný v agentuře na podporu obchodu CzechTrade, nejdříve jako ředitel zahraniční kanceláře agentury ve Spojených státech, konkrétně v Chicagu. Nyní pracuje na pozici ředitele zahraniční sítě CzechTrade, jejíž nedílnou součástí je podpora českých firem při podnikání v zahraničí, veletržní business a zahraniční obchod.

V roce 2002 se stal zastupitelem města Ústí nad Labem a v roce 2006 pak jeho primátorem. Působil i v dalších veřejných funkcích, mimo jiné jako náměstek ministra spravedlnosti nebo poslanec.

Zprovoznění první části silniční galerie na VMO Žabovřeská.
VIDEO: Velká změna na VMO Žabovřeská v Brně. První jízda novou silniční galerií

Veletrhy vedl naposledy Tomáš Moravec od prosince předloňského roku. Na konci března mu vypršela smlouva a představenstvo se rozhodlo vypsat výběrové řízení na nového ředitele.