Prodejci v nich nabízí pestrou škálu zboží. Sortiment je zaměřený převážně na velikonoční tématiku či řemeslné a rukodělné výrobky. Nechybí tady ani stánky s občerstvením nebo stánky neziskových organizací.

„Na Velikonoční slavnosti jsme opět připravili pestrý kulturní program s důrazem na lidové tradice. Každý den budou vystupovat národopisné soubory nebo cimbálová muzika. O velikonočních víkendech si můžou návštěvníci ozdobit vlastní kraslice ve výtvarné dílně," zval na akci starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.