Oprava je podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové nezbytná. „Zejména u inženýrských sítí hrozí, že by zvýšený provoz na Veveří nevydržely. Počítáme s pracemi na nejproblematičtějších úsecích kanalizace a vodovodu. Především se jedná o vodovodní řad z roku 1929 v úseku od Žerotínova náměstí po ulici Slovákova. Dělníci také zajistí sanaci kanalizační stoky z roku 1910, která se v úseku mezi ulicemi Smetanova a Sokolská nachází pod tramvajovou tratí a je značně poškozená," zmínila. Podle ní opravy zmírní riziko vodovodních havárií.

Dělníci Brněnských vodáren a kanalizací v ulici začnou pracovat patnáctého dubna. „Řidiči nebudou moct odbočit do ulice Veveří ze Žerotínova náměstí. Místo toho využijí Kounicovu ulici," uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Auta směrem do centra ulicí v omezeném režimu projedou.

Opravy vítá i vedení Brna-středu, na jehož území část ulice leží. „Ulice je ve velmi špatném stavu. Jsem rád, že jsou opravy rozdělené na etapy," zmínil starosta Vojtěch Mencl.

Tramvaje ulicí v první fázi oprav nadále projedou. Navíc ji využijí i tramvajové spoje, jež nahradí linku 1, která bude mít výluku v souvislosti s pracemi na Velkém městském okruhu Žabovřeská. „Omezení zasáhne trolejbusy linek 32, 34 a 36, které se po dobu oprav budou z centra vracet přes Kounicovu ulici," vysvětlil Kratochvíl.

V polovině května v ulici začnou práce na opravě tramvajové trati v úseku od ulice Jana Uhra po Žerotínovo náměstí. „V první fázi od šestnáctého května do šestadvacátého června čeká cestující pouze částečná výluka městské hromadné dopravy. Tramvaje pojedou v úseku od křížení s Žerotínovým náměstím po Smetanovu jednokolejně," zmínila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

V době letních prázdnin ale tramvaje kvůli opravám z ulice zmizí úplně. „Ulice je v havarijním stavu, oprava je nutná,“ uvedl již dříve generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Podle něj půjde vzhledem k poloze ulice zřejmě o nejnáročnější výluku letošního roku. Rekonstrukce tratě má skončit k poslednímu srpnovému dni.