Stroje už poslaly k zemi dvanáct z jedenadvaceti potřebných objektů. „V nejbližší době zbourají pokladny u brány číslo sedm a vrátnici parkoviště kamionů. Tím skončí první a druhá etapa demoličních prací," informovala Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Poslední fáze demolic se odehraje v lednu, kdy odstraní objekt deváté brány a další v sousedství. Termín ukončení bouracích prací je 31. ledna.

Ve třetí etapě modernizace pisárecké vozovny postaví vratnou tramvajovou smyčku.
Modernizace pisárecké vozovny: z nového přestupního uzlu k aréně i na lanovku

Dělníci se stavebními stroji momentálně třídí a odstraňují zbouraný materiál. Z místa ho odváží pryč tatry.

Nová aréna pro sport, kulturu i třeba kongresy má začít vznikat na jaře. Podle dosavadních plánů ji mají dělníci dokončit v roce 2024. Její kapacita bude okolo třinácti tisíc diváků. Kolik míst aréna skutečně nabídne, se bude lišit podle konkrétního využití.

Už zbourané
- 4 objekty dopravního podniku – zděný sklad, malý plechový sklad, velký sklad, objekt centrálního odpadového hospodářství
- 8 objektů v areálu výstaviště – objekt desáté brány, sklady a mobilní buňky H108, provozní sklad, mobilní betonové garáže, malý sklad vedle garáží, likus, objekt Stromovka, veřejné WC
- zdroj: Magistrát města Brna