Podle Pavla Pavlouška z Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity réva díky tomu unikla riziku poškození jarními mrazy. „Z pohledu vývoje vegetace jsou určující především termíny kvetení a zaměkání bobulí. Na základě těchto termínů je možné odhadovat vývoj vegetace," podotkl odborník.

Pro růst révy jsou příznivé teplé dny a teplé noci. „Průběh počasí, kdy docházelo k výraznému poklesu nočních teplot, omezoval její růst. Současný vývoj je příznivý a přírůstky mohou představovat několik centimetrů délky letorostů za den,“ uvedl Pavloušek.

Instalace varny do Pivovarského domu Poupě.
Nová největší hospoda v Brně: Pivovarský dům Poupě otevírá

Termín kvetení a zaměkání podle něj ukáže další vývoj vegetace. „Některé scénáře, jak réva vinná optimálně nedozraje, nejsou na místě. Jednak je teprve začátek vegetace a příroda a réva vinná k sobě neodmyslitelně patří, takže si určitě vzájemně pomohou," doplnil Pavloušek.