Podle zástupců Eurovie firma neprokázala odpovídající technickou kvalifikaci a postup zadavatele při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí konstatoval, že dodavatel Metrostav Infrastructure splnil podmínky pro účast v zadávacím řízení, když prokázal technickou kvalifikaci prostřednictvím referenčních zakázek,“ komentoval mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Zástupci instituce rovněž upozornili, že závěr o prokázání splnění technické kvalifikace dodavatelem Metrostav učinili s ohledem na konkrétní skutková zjištění specifická pouze pro toto správní řízení. Ze strany zadavetelů jej proto nelze přejímat pro další řízení. Rozhodnutí zatím není pravomocné, lze proti němu podat rozklad.

Krajští představitelé již dříve upozorňovali na nedostatek času pro zahájení výstavby. V případě, že by začátek odložili, mohli přijít o evropské dotace. Úsek dlouhý 3,9 kilometru má přitom vyjít na víc než půl miliardy korun. Obchvat má vyvést tranzitní dopravu na silnici II/385 mimo zastavěné území Čebína.