Odbornými garanty a partnery soutěže jsou Mendelova univerzita v Brně a střední zemědělské školy z Čáslavi a Chrudimi. Záštitu poskytl Zemědělský svaz České republiky, podporu akci vyjádřil i ministr zemědělství Marek Výborný.

Níže přinášíme rozovor s Vivien Babišovou.

Jak hodnotíte soutěž Mladý zemědělec?

Je to krásná soutěž. Je skvělé, že se mladí lidé zajímají o zemědělství, protože někdy to tak bohužel nevypadá. Všichni žáci měli krásné medailonky a bylo vidět, že je to baví. Je to skvělá akce, která podporuje zemědělství a ukazuje mladým lidem, že je to perspektivní obor.

Jaký je váš vztah k zemědělství?

Nestudovala jsem ho a dělám si k němu vztah až teď, skrz mou práci v Agrofertu. Učím se za pochodu, ale baví mě to. Víc mě asi zajímá živočišná výroba než rostlinná. Je to krásný obor.

Na jaké pozici v Agrofertu pracujete?

Zatím objíždím všechny naše dceřiné společnosti a učím se, co dělají. Učím se třeba věci z potravinářství, chemie, lesnictví, dřevařství. Připravuji se takto do budoucnosti. Je pro mě důležité tyhle věci znát a znát i lidi, kteří u nás pracují. Agrofert by bez svých zaměstnanců nebyl.

Překvapilo vás něco ve výrobě?

Určitě to, jak daleko zemědělství z pohledu technologie a umělé inteligence už je. Myslím si, že spousta lidí ani neví, jak moc chytré ty stroje jsou. Že už se dávno ručně nekydá.

Na slavnostním vyhlášení jste pronesla vaši první veřejnou řeč jakožto zástupkyně Agrofertu. Jaké to pro vás bylo?

Byla jsem hodně nervózní, ale doufám, že jsem si vedla dobře. Mluvila jsem od srdce a chtěla jsem především přivítat žáky a jejich rodiče a učitele, kteří je podporovali.

Vivien Babišová
• V roce 2024 dokončila stuidum oboru Mezinárodní business managament

• Má 23 let