Co nejširším využitím vodíku se město a jeho firmy intenzivně zabývají minimálně od konce loňského roku. „Zajistit našim obyvatelům čisté ovzduší je pro mě jednou z klíčových priorit. Přistoupením k Paktu starostů a primátorů jsme se zavázali, že na území města snížíme do roku 2030 emise oxidu uhličitého nejméně o čtyřicet procent. To si vyžaduje spolupráci veřejného a soukromého sektoru na celé řadě opatření a inovací. Jednou z cest, jak zátěž snížit, je právě bezemisní veřejná doprava,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

V brzké době dokončí odborníci studii proveditelnosti umístění takzvaného elektrolyzéru na výrobu vodíku v brněnských teplárnách, konkrétně na pracovišti v městské části Maloměřice a Obřany. V budoucnu bude zařízení vyrábět vodík pomocí elektrolýzy z vody, využije k tomu zelené energie z nově vybudované fotovoltaické elektrárny. „V teplárenském areálu nebo v jeho těsném sousedství by pak měla vzniknout i plnička pro autobusy městské hromadné dopravy, jejichž emise pak budou zcela nulové. Energii jejich bateriím dodává vodíkový článek, není je tedy potřeba zdlouhavě dobíjet, pouze doplnit vodík do nádrže, což je otázka několika minut. Práce na přípravě a následné realizaci projektu by se měly rozběhnout ještě letos, první hmatatelné výsledky mohou být viditelné již v příštím roce,“ dodala primátorka.

Zájem o případné využití vodíku již projevil například brněnský dopravní podnik, který jej plánuje využít k pohánění autobusů. Očekává od nich daleko větší dojezd než od klasických bateriových vozů, současně deklaroval možné zařazení takových autobusů do zkušebního provozu, co nejdříve to půjde. „Tato spolupráce navíc nabývá na důležitosti v době, kdy se snažíme zajistit maximální energetickou bezpečnost a soběstačnost Brna,“ doplnila informace Vaňková.