Výzvám k rezignaci čelil už dříve ze strany rektorky MENDELU Danuše Nerudové kvůli pochybením v článcích, ve kterých byl spoluautorem. „Učinit tuto výzvu pro mne nebylo jednoduché, nejen proto, že jitří emoce uvnitř i vně univerzity, ale protože si vážím práce a mimořádných úspěchů profesora Adama. Proto jsem s ním také celou záležitost v posledních dnech intenzivně probírala a děkuji, že k tomu našel sílu i přesto, že se potýká s nemocí," komentovala Nerudová.

Adam se původně zaměřil na svoji obhajobu. „Aktivoval jsem dotčené týmy, přičemž jsme ještě začali pracovat na nápravě vytýkaných chyb, které se staly, a pod kterými jsem byl jako korespondenční autor podepsán. Mým cílem bylo od začátku hledat a opravovat pochybení, i když by jednoduchou a vlastně i legitimní cestou bylo ukázat na členy mého týmu, kteří dané segmenty práce měli na starosti. Přesto jsem to neudělal a ani neudělám. Věřím v tým, a proto za pochybení přijímám svůj díl odpovědnosti,“ vysvětloval Adam své rozhodnutí.

Novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně bude od února příštího roku Vojtěch Adam.
Petice: za budoucího rektora Vojtěcha Adama se postavili studenti i kolegové

Dle svých slov všechny zaměstnance Ústavu chemie a biochemie cíleně vede a motivuje ke kvalitní a pečlivé práci. „Nikdy jsem sám ve své práci, ani jako vedoucí ústavu či výzkumných týmů nedal vědomě žádný prostor pro nedodržení obecně platných vědeckých i etických pravidel. Za sebe mohu prohlásit, že kroky typu "vědomá manipulace" či "falšování dat" a podobně jsem nečinil, a nikoho jsem k tomu nikdy nenaváděl. Každý, kdo mě zná, dobře ví, že na poctivosti, ale i vzájemné a kolegiální důvěře, jsem mimo jiné založil pracovní atmosféru v týmech, kde jsem působil a působím,“ sdělil končící rektor.

Ze své pozice rezignuje s okamžitou platností. „Je o mně známo, že vědou žiji. Nejsem člověkem, který by chodil přes mrtvoly nebo lpěl na funkcích. A ačkoliv je tento krok pro mě nesmírně těžký, nechci za žádných okolností, byť jen náznakem, rozdělovat akademickou obec a zatěžovat Mendelovu univerzitu v Brně. Zároveň nechci univerzitě do budoucna způsobit jakékoli problémy související s mým rektorováním,“ dodal Adam.

V pondělí o něm měl rozhodovat akademický senát. Začátek jednání oznámili zástupci univerzity na jednu hodinu odpoledne. „Vím, jak těžké pro něj bylo. Děkuji mu za něj svým jménem i jménem Mendelovy univerzity a obracím se k celé akademické obci s prosbou, aby profesoru Vojtěchovi Adamovi dala možnost očistit své jméno, protože tu šanci si zaslouží," dodala Nerudová.