Projekt na opravu volejbalových kurtů v Lužánkách vyhrál v participativním rozpočtu už v roce 2021. Tehdejší brněnští zastupitelé následně určili, že kurty nechá opravit odbor sportu.

Pod ním se ale s projektem dlouhé měsíce nic nedělo a po roce průtahů si jej v loňském únoru převzal pod svá křídla odbor participace, který vyřizuje většinu projektů z participativního rozpočtu. „Tento podnět vzešel přímo z odboru sportu, který o převod požádal z důvodu nedostatečné personální kapacity," vysvětlila Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Nyní už je veškerá administrativa nutná k zahájení stavby hotová, kvůli průtahům ale vyvstaly další komplikace. „Než se projekt vrátil zpátky na odbor participace, který má s projekty zkušenosti a umí to, tak nastaly změny v cenách energií a na to navazující zdražení materiálu i stavebních prací. V tu chvíli bylo jasné, že tři miliony, které jsme na to vyhráli, určitě nestačí," popsal navrhovatel Marek Novák.

Hledali levnější řešení

Někdejší limit, který byl u všech projektů z participativního rozpočtu v předloňském roce nastavený na tři miliony korun, brněnští zastupitelé vloni navýšili. „V tuhle chvíli je na opravu volejbalových kurtů z rozpočtu města vyčleněných asi šest a půl milionu, což je částka, za kterou se to už dá udělat," dodal Novák.

Všechny nutné opravy ale podle Nováka projektant vyčíslil na jedenáct milionů, bylo tedy potřeba najít levnější řešení. „Ušetříme na opravě drenážního odvodnění, které je zatím funkční, takže uděláme jen revizi a ne kompletní výměnu. Levnější bude také oplocení a terénní úpravy a část vybavení, například stolce pro rozhodčí a nové oddělovací sítě přesuneme do další etapy, kterou zaplatí přímo volejbalový klub nebo případná další investice města," vysvětlil Novák.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Volejbalové kurty vlastní město a provozuje je Volejbalový klub Královo Pole. Z vlastních prostředků si klub opravu dovolit nemůže a o investiční dotaci na něco, co není v jeho majetku žádat nesmí. „Přihlášení do participativního rozpočtu byl můj poslední zoufalý pokus o upoutání pozornosti k nevyhovujícímu stavu sportoviště," podotknul Novák. Mezi největší současné nedostatky volejbalových kurtů patří jejich špatné odvodnění a vysoká prašnost.

Oprava kurtů začne letos v říjnu a potrvá až do dubna příštího roku. Letošní i následující sezónu by tak rekonstrukce neměla zkomplikovat. Přístup do Lužánek pro pěší bude v průběhu oprav volejbalových kurtů omezený podobně, jako je tomu nyní u rekonstrukce přilehlých tenisových kurtů. Ta potrvá ještě zhruba rok a půl, obě stavby by se ale neměly vzájemně komplikovat.

Projekt na opravu volejbalových kurtů - jak šel čas:

 • 2021 - projekt zvítězil v participativním rozpočtu
 • leden 2022 - brněnští zastupitelé určili jako realizátora projektu odbor sportu
 • únor 2022 - Plánuje se schůzka se zástupci odboru sportu za účelem vyjasnění detailů projektu.
 • březen 2022 - Jednání navrhovatele projektu se zástupci Volejbalového klubu Královo Pole a zástupci odboru sportu
 • duben 2022 - Detailní představení záměrů navrhovatele, diskuze podoby projektové dokumentace a celkových nákladů na projekt
 • květen 2022 - Odbor sportu obdržel od navrhovatele projektu shrnutí záměru realizace projektu opravy kurtů
 • červen 2022 - Jednání mezi zástupcem Volejbalového klubu Královo Pole a zástupci odboru participace a odboru sportu
 • červenec 2022 - Jednání za účelem ujasnění výsledné podoby projektu.
 • srpen 2022 - Nadále probíhají jednání za účelem ujasnění podoby projektu.
 • září 2022 - Nadále probíhají jednání za účelem ujasnění podoby projektu.
 • leden 2023 - Odbor sportu požádal o ujasnění finální podoby projektu.
 • únor 2023 - Jednání za účelem změny realizátora projektu.
 • únor 2023 - Brněnští radní doporučili zastupitelům schválit změnu realizátora, a to z odboru sportu na odbor participace.
 • únor 2023 - Brněnští zastupitelé rozhodli o změně realizátora projektu, a to z odboru sportu na odbor participace
 • březen 2023 - Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
 • březen 2023 - Navýšení rozpočtu projektu o 600 000 korun
 • květen 2023 - Podpis smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace.
 • červenec 2023 - Uskutečnil se výrobní výbor, kde byl projednán předložený koncept projektové dokumentace.
 • říjen 2023 - Ke zpracované projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány a správci sítí
 • listopad 2023 - Ke zpracované projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány a správci sítí
 • prosinec 2023 - Ke zpracované projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány a správci sítí
 • leden 2024 - Hledání alternativního řešení s navrhovatelem a projektantem kvůli finanční náročnosti projektu.

Zdroj: https://paro.damenavas.cz/projekt/?id=1543