Národní památkový ústav získal evropský Projekt Pernštejn za téměř 116 milionů korun a v zahradách je investice znát prakticky na každém kroku.

"V letošním roce jsme dokončili hned několik velkých projektů obnovy z evropských fondů, včetně tohoto, a věřím, že obnovená vrchnostenská zahrada bude vyhledávaným turistickým cílem letošní sezony,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Zahrada má za sebou mnoho zásahů. Obnovu architektonických prvků, novou výsadbu, cesty, schodiště, vyhlídkové rondely nebo vodní prvky v podobě bazénů s fontánami. Kompletně byla obnovena anglo-čínská zahrada s mostky a čínským pavilonem, včetně zdí a vlastního oplocení, výsadba štěpnice, obnova veškerého historického oplocení parku z 18. století s obnovou vstupních bran do areálu a propojovacích branek do lesoparku. Znovuvybudovány byly vodní rozvody pro bazény, vodotrysk a haltýř. Obnoveny byly i terasy po bývalých sklenících.

Návštěvníci se mohou těšit na individuální nebo komentované prohlídky zahrad, klidovou zónu a na své si přijdou i lidé s omezenou pohyblivostí. Před vstupem do zahrad je plastický model, na kterém si mohou lidé naplánovat možné trasy a prohlédnout si celý areál ve zmenšeném měřítku.