„Výsadba ohraničí také novou vstupní alej do parku. Dále jsme nechali osázet opěrnou zeď v ulici V Oslavě popínavkami, které ozdobí její kamennou podobu,“ sdělil starosta města Vít Aldorf.