„Výsadba ohraničí také novou vstupní alej do parku. Dále jsme nechali osázet opěrnou zeď v ulici V Oslavě popínavkami, které ozdobí její kamennou podobu,“ sdělil starosta města Vít Aldorf.

27.3.2020 - v dílnách Dopravního podniku města Brna dostali své roušky i dva Draci, tramvaje MHD.
Rouškami už se v Brně pyšní i šaliny. V pátek je dostali dva Draci