Jak poznamenal, na některých místech zasedají nebo se svolávají povodňové orgány. „K rozlivům dochází zatím mimo zastavěná území,“ doplnil Chmelař.

Povodí Moravy monitoruje situaci i v terénu v zasažených oblastech, těžká technika je připravená případně zasáhnout. „Situace se bude vyvíjet v závislosti na přechodu dešťových srážek. Na místech, kde jsou vodní nádrže, došlo k zachycení povodňových průtoků v nádržích. Nádrže se v současnosti plní. Podle předpovědi se budou vyskytovat srážky ještě během dnešního dne, proto lze očekávat nárůsty průtoků s dosažením dalších stupňů povodňové aktivity včetně třetího,“ naznačil mluvčí.