Z devátých ročníku na jihu Moravy skládalo přijímací zkoušky přes jedenáct tisíc dětí, na školu se jich dostalo deset a půl tisíce.

Z celkového počtu více než 99 tisíc žáků v celorepublikovém měřítku nebylo v prvním kole na žádnou střední školu přijato jen přibližně šest tisíc žáků. Od 21. do 24. května se mohou hlásit prostřednictvím DiPSy do druhého kola přijímacího řízení. Stejně jako v prvním kole si mohou vybrat maximálně tři obory bez a dva s talentovou zkouškou. 

Jižní Morava - výsledky

  • Počet uchazečů, kteří se hlásili z devátých ročníků 11 293
  • Přijatých 10 563, tedy 93,5 %
  • Počet uchazečů celkově 18 524
  • Přijatých 14 552, tedy 78,6%

Zdroj: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Ve druhém kole už nebudou tito uchazeči dělat znovu jednotné přijímací zkoušky, ale započítá se jim výsledek z prvního kola. „Tak vysoké procento žáků, které se podařilo na základě výsledků přijímacích zkoušek a jejich preferencí rozřadit na střední školy již v prvním kole, potvrzuje správnost rozhodnutí zvýšit počet přihlášek ze dvou na tři a digitalizovat celý proces přijímacího řízení,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

Zavedení digitalizace zároveň podle ministra odhalilo slabá místa předchozího systému papírových přihlášek a zápisových lístků a vneslo do procesu přijímacího řízení více kontroly a transparentnosti.

Prvním velkým stresorem, který si naše společnost pro své dorůstající členy připravila, jsou přijímačky na střední školu.
Jaké byly přijímačky na střední školy? Lehčí testy i zvýhodnění kvůli víkendu

Celkový počet všech přijatých uchazečů v celém Česku je něco málo přes 128 tisíc. Z toho bylo na čtyřletá gymnázia přijato téměř 15 tisíc uchazečů. Nejvíce uchazečů bylo přijato na ostatní maturitní obory bez nástaveb, a to 42 % z celkového počtu, na obory s výučním listem 26 % z celkového počtu. Naopak nejméně žáků nastoupí v příštím školním roce na obory bez výučního listu a maturity a konzervatoře.

Největší skupinu mezi neúspěšnými uchazeči tvořili zájemci o osmiletá gymnázia (36,0 % neúspěšných uchazečů), dále uchazeči s prioritním zájmem o ostatní maturitní obory mimo nástavbových (22,8 %) a uchazeči o šestiletá gymnázia (18,5 %).

Podle odborníků věnují do přípravy nejvíc úsilí děti, které se chystají na gymnázia, případně na další žádané střední školy. Ilustrační snímek.
Zájem o přípravu na přijímačky. Kurzy vyjdou rodiče na jihu Moravy na tisíce

Letos poprvé se uchazeči mohli hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Přihlášky mohli podávat také kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně jen papírovou formou. Děti si mohly nově podat tři přihlášky místo dvou, určovaly na nich, na jakou školu chtějí nejvíce.

Situace v Brně

  • V Brně mělo trvalé bydliště 49,3 % ze všech přijatých uchazečů na tamní střední školy. Dalších 26,4 % přijatých uchazečů bylo z okresu Brno-venkov, 5,0 % uchazečů z okresu Vyškov a dále 4,1 % z okresů Blansko a Břeclav
  • V případě brněnských 4letých gymnázií tvořili uchazeči přímo z Brna 61,1 % všech přijatých uchazečů do tohoto oboru Naopak u ostatních maturitních oborů bylo z Brna jen 44,7 % přijatých uchazečů a v případě nematuritních oborů jen 45,0 % přijatých uchazečů
  • U víceletých brněnských gymnázií tvořili uchazeči s trvalým bydlištěm v Brně 77,0 % všech přijatých, zbytek byli v naprosté většině uchazeči s trvalým bydlištěm v okrese Brno-venkov (19,2 %)

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy