Předložená projektová dokumentace týkající se první etapy plánované výstavby řešila umístění bytových domů, včetně dopravní a technické infrastruktury v území vymezeném ulicemi Koniklecová a Petra Křivky na pozemcích v katastrálním území Nový Lískovec. V první části této etapy by město mělo postavit 293 bytových jednotek o dispozicích 2+kk, 3+kk a 4+kk, pět komerčních prostor a 471 odstavných a parkovacích stání, z toho 263 v podzemných podlažích bytových domů a 208 na venkovních plochách. Součástí návrhu jsou i veřejná prostranství, jako jsou ulice, park a zahrady napojené pěšími trasami na centrální park v severozápadní části území. Bytové domy budou umístěny kolem dvou nově navržených komunikací napojených na stávající komunikaci v ulici Koniklecová. Součástí nových komunikací by měly být i kolmá a podélná parkovací stání a chodníky.

„Objekty jsou navrženy jako jednoduché hmoty s plochou střechou doplněné o předstupující lodžie nebo balkóny. Ustoupení horních podlaží umožňuje vytvoření prostorných teras. V podzemních podlažích jsou umístěna odstavná a parkovací stání, sklepy a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží jednoho z bytových domů jsou navrženy prostory pro drobnou komerci, zejména prodejny lokálních potravin a ordinace lékařů. Díky tomuto projektu se podaří naplnit cíl u jedné z rozvojových lokalit, které jsme pro bydlení vytyčili a které postupně pro výstavbu připravujeme. K dalším patří například černovické území Na Kaménkách, Západní brána a v neposlední řadě Jižní centrum,” řekl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Aby se zajistila co největší dostupnost bydlení, půjde především o byty družstevní. “Kamenný vrch je jednou z pěti lokalit, kde město projektuje bytové domy do projektu družstevního bydlení, kdy byty nebude stavět developer pro zisk, ale městské družstvo pro svoje členy za nákladové ceny. Ceny bytů tedy budou nižší než na komerčním trhu a navíc družstevníci budou při vstupu do družstva potřebovat mnohem méně svých našetřených peněz, protože úvěry na výstavbu si bude brát družstvo a nikoli družstevníci,” uvedl náměstek pro bydlení Jiří Oliva. Podle něj jde o osvěčený model, kterým se například ve Vídni postavilo za sedmdesát let na dvě stě tisíc družstevních bytů a problém s nedostupností bydlení je tam dnes mnohem menší.

Komentující tohoto projektu na sociálních sítích se však dělí na dvě skupiny. Zatímco jedni novou výstavbu vnímají jako příležitost pro mladé rodiny s průměrnými přájmy, jiní se bouří proti betonování tamní přírody. Kamenný vrch je totiž přírodní rezervací. Ostatně ulice Koniklecová nenese svůj název jen tak náhodou. Důvodem je bohatý výskyt koniklece velkokvětého, který zde vytváří největší populaci na světě, čítající 63 tisíc trsů těchto rostlin.

Budoucí družstevníci se mohou přihlašovat do projektu do poloviny září. Všechny informace, karty jednotlivých bytů i přihlašovací formulář najdou na webu obecního bydlení v Brně.

Kapacita bydlení by se na konci první etapy měla rozšířit o celkem 334 družstevních bytů pro mladé a 19 obecních bytů pro seniory. Změnit by se měla i dopravní situace v této lokalitě. Pozemky se zahrádkami a rodinnými domy pod ulicí Travní by mělo být možné napojit na komunikace a inženýrské sítě z nově budované zástavby. Na ulici Travní a kolem přírodní rezervace Kamenný vrch by tak měl být klidnější provoz. Posílit by se měla i městská hromadná doprava. Šestipodlažní bytové domy se zelenými střechami by měly být také ekologicky šetrné. Počítá se u nich se zadržováním a využíváním dešťové vody. Dokončení výstavby město plánuje na rok 2025. Plánovaná je ale i její druhá etapa. Ta by měla možnosti bydlení v lokalitě ještě více rozšířit.