Podle předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny dodavatel splnil odpovídající technickou kvalifikaci a zadavatel správně postupoval při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Dále předseda Úřadu nevyhověl rozkladovým námitkám společnosti Eurovia, které se týkaly nepřezkoumatelnosti části prvostupňového rozhodnutí, nesprávného procesního postupu nebo nepřehodnocení rozhodnutí o námitkách ze strany zadavatele. „V souladu s právními předpisy, jsme dospěli k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu rozkladem napadeného výroku prvostupňového rozhodnutí,“ sdělil předseda.

Obchvat dlouhý 3,9 kilometru vyjde na víc než půl miliardy korun. Podmínkou spolufinancování z evropských dotací je jeho vybudování do konce příštího roku. Obchvat pomůže odklonit tranzitní dopravu na silnici II/385 mimo zastavěné území Čebína.