V Brně se tak událo při prezentaci nové platformy Brno.ai. Praktický význam umělé inteligence ve výzkumu nového koronaviru ukázal Jiří Damborský, který se s kolegy v Loschmidtově laboratoři při Masarykově univerzitě primárně věnuje inženýrství proteinů. „Vzhledem k důležitosti pandemie jsme do výzkumu zařadili nový projekt. Snažili jsme se určit nové inhibitory viru SARS-CoV-2, a jak jej blokují léky vyvinuté pro jiné viry,“ řekl profesor.

Vědci se zjednodušeně zabývali možnostmi zastavení biologického cyklu viru, aby nenapadal buňky hostitele a nešířil se. Pomohla jim umělá inteligence. Na konci procesu použili při výpočtech takzvané strojové učení. Počítač se z množství dat dokáže "učit" a získané znalosti aplikovat dál.

Umělou inteligenci může více využít v blízké budoucnosti i město Brno. Třeba na posilování kybernetické a dopravní bezpečnosti.

Náměstek primátorky Tomáš Koláčný si umí přestavit pomoc moderních aplikací při dohledu nad městskou infrastrukturou, u inteligentního řízení a plánování brněnské dopravy nebo na úřadech. „V mnoha případech občané při řešení životních situací nepotřebují mít na druhé straně úředníka fyzicky. Je možné zautomatizovat některé procesy, aby se zjednodušily,“ uvedl.

Budoucnost umělé inteligence v dopravě vidí také jihomoravský radní Jiří Hlavenka. „Kraj spravuje regionální hromadnou dopravu, kde se dá nasbírat a zpracovat velké množství dat,“ poznamenal.

Chytrému zemědělství se zase věnuje brněnská společnost World from Space. Hranice polí a stav plodin, že třeba na širých lánech nevzešlo obilí, lze totiž dobře sledovat z vesmíru. Nabízejí analýzu a vizualizaci satelitních dat. „Jsme vlastně donuceni používat umělou inteligenci. Počítač dokáže data interpretovat lépe," podotkl za start-up Roman Bohovic.

Platforma Brno.ai má přispět ke vzájemnému předávání zkušeností a většímu praktickému využití umělé inteligence. Sdružili se v ní brněnští odborníci z Masarykovy univerzity, brněnské techniky, zástupců IT firem, inovační agentury JIC, města i Jihomoravského kraje. „Brno nabízí skvělé podmínky k tomu, aby tu vznikaly mezinárodně úspěšné projekty z oblasti umělé inteligence,“ sdělil Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC, která má rozjezd platformy na starosti.

Podle děkana Fakulty informačních technologií brněnské techniky Pavla Zemčíka taková iniciativa rozvoji AI oboru v Brně pomůže. „Naši výzkumníci uvádí umělou inteligenci do skutečného světa již dlouho, a to ve spolupráci s průmyslem i v řadě výzkumných a inovačních projektů. Nová společná platforma je pro celý region velmi důležitá. Věřím, že sdílení know-how, zkušeností z praxe i příležitostí pomůže umístit Brno a Jihomoravský kraj pevněji na světovou mapu AI,“ prohlásil.