V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

1) Domov pro seniory Mikuláškovo nám. , p.o., Mikuláškovo nám. 706/20, 60200 Brno

Sportovní olympiáda 3 generací

Rádi bychom uspořádali sportovní olympiádu 3 generací v areálu (zahradě) DSM ve složení smíšených týmů (seniorů, dětí z MŠ a studentů SOŠ - mladiství). Soutěžit bude 10 družstev ve sportovních disciplínách: šipky, basketbal, líný pétanque, hod na cíl, přenášení předmětů, ruské kuželky. Cílem sportovní olympiády je aktivizace seniorů, naplňování volného času, uchování kvality života a propojení generací věkově rozlišných a přece tak blízkých.

Peníze použijeme na pořízení polohovacího basketbalového koše (využití na letní sportovní aktivity konané na zahradě, v zimním období v tělocvičně), míčů, malých míčků, házecích kroužků, medailí, diplomů, cen pro vítěze a zúčastněné.

2) Domovy Naděje Brno, Ptašínského 13, 60200 Brno

Bylinkové dopoledne dětí a seniorů

Na základě dlouhodobé spolupráce našeho domova pro seniory s dětmi z blízké mateřské školky bychom rádi uspořádali bylinkové dopoledne. Součástí programu bude společné zahradničení dětí a seniorů, výsadba vyvýšeného záhonu a další zahradnické práce v rámci naší rozlehlé zahrady. Jelikož jsou aktivity na zahradě pro naše klienty vítaným rozptýlením a někteří klienti mají celoživotní zkušenosti s prací na zahradě, rozhodli se touto formou předat dětem své cenné zkušenosti. Pro imobilní klienty budou k dispozici floramobily, které jim umožní zahradnickou práci a kontakt s dětmi i z lůžka. Součástí programu bude edukačně-zábavná hra pro smíšené týmy dětí a seniorů s názvem "Poznáš bylinku?". Domovy pro seniory Naděje v Brně jsou určeny seniorům od 65 let věku s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji, kteří potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a nemohou už proto žít ve své domácnosti.

Dar bychom rádi použili na uspořádání bylinkového dopoledne pro naše klienty a děti z mateřské školy. Z poskytnutých prostředků zakoupíme vyvýšený záhon, substrát pro jeho osazení, sazenice, semínka, zahradnické náčiní a pomůcky, drobné občerstvení a upomínkové předměty pro malé i velké zahradníky.

3) Diakonie ČCE - středisko v Brně, Hrnčířská 894/27, Brno - Veveří, 60200 Brno

Chráněné bydlení Nosislav

Chráněné bydlení Nosislav je pobytová služba, kde 10 seniorů našlo domov a s pomocí asistentek se snaží zapojit do běžného života. Naší snahou je začlenění se do života v obci.V rámci spolupráce s Mateřským centrum Nosislávek mají klientky možnost sdílení radosti a na chvilku se vrátit do dob, kdy vychovávaly své děti. Při společném tvoření, zpívání, pečení perníčků, mají možnost vzpomínat na dobu, kdy byly matky. Každá návštěva děti je vnesení radosti a otevření prostoru pro vzpomínky. Tímto projektem, chceme podpořit začlenění našich klientek a zároveň dětem ukázat, že i život seniorů může být veselý, že babičky na vozíku si s nimi mohou házet míčem nebo s nimi hrát hry, zpívat, vzájemně si číst, prohlížet knihy nebo něco dobrého upéct. Při našich společných aktivitách tvoříme vždy skupinky, tak aby se děti zapojily spolu s klienty. V letošním roce máme zájem uspořádat 6 společných setkání - 2x společné zpívání, jarní tvoření, společný výlet na hřiště a 2 hravé odpoledne. Naši snahou je klientky domova vtáhnout do aktivity tím, že pro děti připraví program, snaží se jim věnovat a zpětně dětem ukázat, že starat se o babičku či dědu, je přirozená součást života.

Dar bude využit na nákup materiálu na tvoření (papíry, lepidla, šablony,razítka a barvy na jarní tvoření, korálky, bolónky), zpěvníky a orfovy hudební nástroje, míče,skládačky, puzzle, petangové koule a kuželky pro hry venku a společenské hry.

4) Domov pro seniory Koniklecová, p.o., Koniklecová 442/1, Brno-Nový Lískovec, 63400 Brno

Poznáváme 21. století

Rádi bychom ve spolupráci se studenty ukázali klientům fungování světa 21.století. Cílem projektu by bylo zrealizovat návštěvu zábavního vědeckého parku Vida v Brně. Každý senior bude mít jako průvodce svého studenta (asistenta), který ho bude provázet ve Vida a seznamovat s jednotlivými exponáty. Tento projekt bychom zrealizovali ve spolupráci se studenty a vyučujícími z Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o. Následně bychom pro seniory, kteří se nezúčastní výjezdu, udělali v domově se studenty besedu s ukázkami několika pokusů. Případně přizvali ke spolurealizaci na besedě a pokusech pracovníka z Vida.

Finanční dar použijeme na objednání jednoho bezbarierového autobusu a uhrazení vstupného pro seniory a doprovody do zábavního vědeckého parku Vida v Brně. Dále na nákup pomůcek pro pokusy. Uhrazení provozních nákladů pro pracovníka z Vida (beseda v domově). A také případné občerstvení pro všechny zúčastněné.