Veřejnou soutěž plánuje městský architekt vypsat ještě letos v září. „Technické řešení nádraží ve výšce zhruba sedmi metrů železničáři už mají, teď jde o samotnou budovu. Její podoba vzejde právě ze soutěže,“ popsala za Kancelář architekta města Jana Běhalová.

Brněnský radní Filip Chvátal se chce při plánování nádraží zaměřit i na jeho okolí. „Důležitá je pro mě i příprava přednádražního prostoru. Konkrétně to, aby tramvaje byly co nejblíže budovy. Spolupracujeme také se Správou železniční dopravní cesty a ministerstvem dopravy,“ řekl.

Při přípravě veřejné soutěže na podobu nádraží se městští architekti chtějí inspirovat i za hranicemi České republiky. „Oslovíme také architekty ze zahraničí, kteří už mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami. Už teď hledáme inspiraci u našich sousedů, třeba ve Vídni nebo v Hamburku,“ sdělila Běhalová.

Kromě budoucího hlavního nádraží železničáři plánují upravit i další brněnské stanice. „Naší další prioritou je aktualizovat projekt na úpravu železniční stanice Brno-Židenice, včetně jejího okolí. Při zpracování dokumentace na úsek Brno-Slatina – Blažovice budeme řešit i železniční stanici Brno-Slatina,“ popsal mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Plány na nové nádraží a Jižní čtvrť
- Chystá se: nová budova hlavního nádraží, úprava okolí stanice

- Kdo úpravy připravuje: zástupci města, městský architekt, železničáři i ministerstvo dopravy

- Inspirace: ze zahraničí, například z nádraží ve Vídni či Hamburku

- Jižní čtvrť: obklopí nádraží obytnými budovami, kancelářemi, parkem i veřejnými budovami

Nové brněnské hlavní vlakové nádraží obklopí takzvaná Jižní čtvrť. Architekti momentálně plánují jednotlivé etapy výstavby nové části města a rozmístění objektů v ní. „Naším hlavním úkolem je nyní vymezit, jak ve čtvrti budovy uspořádat,“ zmínila Běhalová.

V plánu je nyní výstavba s byty, kancelářemi i kulturními a veřejnými stavbami. „Jižní čtvrť nabídne bydlení pro deset až patnáct tisíc lidí,“ popsala.

Kromě domova mají v nové čtvrti lidé najít i další občanskou vybavenost. „Nabídne také pracovní příležitosti i možnosti kulturního využití a relaxace,“ dodala Běhalová.

Nyní je nutné dopracovat územní studii nové části města. „Pokud se ukáže, že je můžeme využít, pokusíme se do studie zapracovat podněty od různých architektů, které jsme sesbírali ještě před Vánoce,“ uvedl Chvátal.

Hotovou územní studii poté využijí radní pro připravovaný nový územní plán, jenž musí být hotový do tří let. „Na základě podnětů, které k finální podobě Jižní čtvrti máme, pravděpodobně vypíšeme ještě další architektonické soutěže. Pokusíme se o to, aby byla čtvrť skutečně moderní,“ řekl.