Místní společnost SAB Aerospace prozkoumá, jaké suroviny lze především z asteroidů vytěžit. „Těžba a zpracování surovin ve vesmíru není alternativou, ale spíše nutným prostředkem k tomu, aby lidstvo mohlo pokračovat v jeho objevování a zlepšovat život na Zemi. Systematické mapování prvkového složení meteorů a analýzu meziplanetárního prachu z oběžné dráhy nikdo na světě nedělá,“ vysvětlil ředitel SAB Aerospace Petr Kapoun.

Projekt s názvem Slavia zahájila Evropská vesmírná agentura, přičemž se jedná o největší misi za poslední desítky let. „Cílem mise je ověřit tyto technologie a jejich potenciál pro průzkum nerostného bohatství těles v kosmu. Pokud se toto podaří, tak to bude obrovský úspěch,“ doplnil Kapoun.

Složení vesmírných těles budou po dobu dvanácti měsíců zkoumat dvě družice původem z Brna vybavené kamerou a rádiovou anténou pro analýzu prvkového složení plazmatu meteorů a hmotnostním spektrometrem určeným k výzkumu složení meziplanetárního prachu. „Spektrální analýza meteorů pomocí satelitů byl náš sen, neboť pozemní pozorování značně limituje atmosféra Země. Projekt Slavia odhaluje její obrovský aplikační potenciál. Výsledky spektroskopie navíc významně zpřesníme stanovením parametrů meteorického plazmatu pomocí radiových vln. Hmotnostní spektrometr poslouží k detekci prvků a dalších složek meziplanetárního prachu s dosud bezprecedentní přesností,“ sdělil Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd.

Doposud se vesmírné objekty zkoumaly ze Země. Pozemské dalekohledy však přinášejí jen omezené údaje o daném tělese. Na základě rychlostí, pohybu, barvy a hustoty lze velmi přibližně odvodit složení tělesa.