Čerpací zkouška se koná na studni Kolčava, která se nachází v krasové štole nedaleko Kaprálova mlýna. V její blízkosti jsou dva přírodní prameny potoku Říčka. „Chceme zjistit vydatnost studny, protože představitelé Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko mají zájem o její odčerpávání, aby zmírnili tvrdost stávající pitné vody. Od pátku čerpáme deset litrů za sekundu a hladina vody se celkem drží, takže to vypadá dobře,“ sdělil přímo na místě redaktorce Deníku Rovnost Pavel Burda, hydrogeolog.

V minulosti byla tamní krasová štola tajná. „Za totality ji tam razili do skály představitelé Ministerstva vnitra, kteří chtěli odtamtud zásobovat podzemní vodou jejich středisko na Spálenisku, což je lokalita mezi Ochmozí u Brna a brněnskou Klajdovkou. Byl to tajný vojenský projekt, o kterém neexistuje moc dokladů. Štola je nyní otevřená, ale neslouží jako turistická atrakce,“ řekl Antonín Tůma, geolog ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Aktuální čerpání vody z chráněné lokality je ve fázi studií. „Teprve budeme rozhodovat, zda Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko dostane souhlas pro budoucí odebírání vody. Potřebujeme, aby se zachoval průtok podzemní vody z podzemí do povrchového koryta potoka Říčka. Nesmí dojít k tomu, že by z přírodních vývěrů přestala vytékat voda vinou člověka,“ dodal Tůma.

Každý litr je důležitý

Podobného názoru je i Igor Forgáč ze Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn. „Odborníci musí posoudit, zda je potřeba vodu v údolí Říčky zadržovat nebo je možné ji přečerpávat mimo území. Podle mě každý litr, který tu zůstane je důležitý pro budoucnost tamních biotopů,“ svěřil se Forgáč.

Nepřetržitá hydrodynamická zkouška potrvá celkem čtrnáct dní. Začala v pondělí 30. května. „Aktuální zkouška je součástí ročního měření, kdy odborníci sledují za jakých podmínek se dá voda použít jako pitná pro obce sdružené v našem Svazku,“ uvedla Markéta Staňková, tajemnice Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanice.

Odčerpávání vody přímo na místě technicky zajišťuje Milan Pospíšil z hydrogeologické firmy Lidařík. „Je potřeba pustit čerpadlo, pravidelně doplňovat naftu do centrály, aby to odčerpávalo vodu, protože tady není jiný zdroj elektrické energie. V pravidelných intervalech sleduji měřiče ve studni, které ukazují výšku hladiny vody a kontroluji to i ručně pásmem. Navíc pozoruji její zákal. Voda je zatím krásně čirá bez zrnek písku,“ sdělil technik.