Festival návštěvníky zavede do společnosti Johanna Gregora Mendela, rodu Lichtenštejnů a připomene historii Brněnce, kde Oskar Schindler umožnil během druhé světové války záchranu téměř dvanácti set Židů. „Meeting Brno pokládám za důležitý kámen v mozaice kultury připomínání, na kterou jsem se vždycky snažil i coby ministr kultury upozorňovat. Odvaha k pravdě osvobozuje. Naše dějiny nejsou vůbec jednoduché, jsou navíc zatížené dlouhými lety komunistické propagandy, která své stopy zanechala. Proto je důležité se na minulost podívat objektivním pohledem,“ podotkl patron festivalu Daniel Herman.

Zdroj: Youtube

Už v sobotu se uskuteční tradiční Pouť smíření, prostřednictvím níž návštěvníci uctí památku německojazyčných obyvatel Brna, vyhnaných na konci druhé světové války. Její zakončení letos na Mendlově náměstí tematicky propojí výročí dvoustého narození světového genetika Johanna Gregora Mendela.

Festival významného brněnského vědce připomene očima jeho popularizátora Huga Iltise. Doktora biologie, botanika, bojovníka proti rasismu a také stavitele mostů mezi Čechy a Němci. „Byl to laskavý muž, který nesmírně rád vyučoval a obšírně psal o vědě a rovnosti. Dědeček organizoval oslavy stého výročí narození Mendela, a jistě by byl velmi pyšný, kdyby viděl, že Mendelův monument je stále na svém místě v klášteře,“ sdělil Iltisův vnuk David Iltis.