Pro celoživotní vzdělávání v oboru genealogie se rozhodl i důchodce Vladimír Krofta ze Šlapanic. „Už dlouho mě zajímá původ mé rodiny a přízeň s historikem a bývalým ministrem zahraničí Československa Kamilem Kroftou, podle kterého je v Brně pojmenovaná i ulice. Také chci zjistit, jak život mých předků ovlivnil ten můj. Rodičů a prarodičů jsem se nikdy na nic nezeptal,“ vysvětluje muž.

Důchodce se díky přednáškám naučil pátrat v archivech. „V naší rodině se traduje, že Kamil Krofta je prastrýcem nebo strýcem mého dědy a tak se to snažím prokázat. Už jsem se dostal daleko, ale v cíli ještě nejsem. Dále jsem třeba zjistil, že můj dědeček přišel z Kroměříže do Vídně, kde vyráběl trezory a tam se potkal s babičkou, která tam žila v české menšině,“ popisuje Krofta.

Stavba velkého městského kruhu prošla další fází. Na Tomkově náměstí byl po omezeních otevřený most pro čtyři pruhy s připojením nově postavené části.
Hluk z provizoria u Tomkova náměstí obtěžuje místní, pomoci má dohled policie

Už deset let tvoří rodokmeny Irena Nováková z Líšiny na Plzeňsku, která už od dvanácti let žije ve Šlapanicích. „Díky Univerzitě třetího věku jsem se dozvěděla, že existují genealogické testy DNA, které pomohou zjistit původ každého jedince či s tvorbou rodokmenu. Ráda bych si ho nechala udělat,“ svěřuje se studentka.

Díky studiu Nováková přišla i na zajímavé vazby se známými osobnostmi. „Rodokmeny různě porovnávám pomocí programu MyHeritage a hledám shody. Našla jsem například, že jsme přes několik lidí příbuzní s Tomášem Garrigue Masarykem nebo, že Karel Gott byl vzdáleným příbuzným Oldřicha Nového. Pro mě je vzácný rod rodiny Prusíkových, kteří mají svůj rodokmen datovaný od roku 1515,“ vyjmenovává žena.

Oba důchodci se shodli na tom, že výuka byla zajímavá. „Čím je člověk starší, tak ho genealogie začíná více zajímat. Zajímavá byla přednáška o příjmeních a jménech. Všechny přednášky jsme dostaly v písemné podobě, takže se k nim můžeme kdykoliv vrátit,“ pochvalují si důchodci.

Kronikář Dolních Kounic Bruno Němec.
Jako jeden z posledních píše kroniku ručně. Němec je kronikářem Kounic i hasičů

Podle přednášející knihovnice Denisy Walterové se studenti naučí hledat informace o jejich rodinné historii a někteří poté začnou aktivně tvořit rodokmeny. „Na závěr studia od nás všichni dostanou certifikát i pouze za docházku, ale kdo chce může v sytému vyplnit připravené testy vztahující se ke genealogii,“ upřesňuje Walterová.

Virtuální Univerzitu třetího věku ve Šlapanicích organizují zástupci Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. „Cílem virtuálního vzdělávání je umožnit všem posluchačům z České republiky zájmové vysokoškolské studium bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách,“ informuje Klára Nehodová z České zemědělské univerzity.