Výzkum zahrnoval tisíc dětí na dvaatřiceti jihomoravských základních a středních školách. „Dospívající z našeho výzkumného souboru se o přestávce baví se spolužáky bez ohledu na to, zda mají povoleno, nebo zakázáno mobilní telefon používat,“ uvedl vedoucí vědeckého týmu David Šmahel. Podle výsledků studie se stále drtivá většina dětí o přestávkách baví se spolužáky nebo připravují na následující hodinu.

Zákaz mobilů mají například v brněnské základní škole Gajdošova. Podle ředitele školy Rostislava Novotného je potřebný a s omezením mají dobrou zkušenost. „Když se bavíme o používání mobilů o přestávkách, problém není jen v tom, zda se děti baví nebo nebaví se spolužáky, ale zejména jde o bezpečnost a ochranu soukromí. Mobily jsou v podstatě záznamovými zařízeními a děti tak ovládají techniku, důsledky jejíhož použití si často neví uvědomit. Zákaz mobilů máme ve škole dva roky a za tuto dobu jsme neřešili žádný případ kyberšikany v prostorách školy,“ upozornil na jiný rozměr zákazu Novotný.