Vodárna stávala až do počátku dvacátého století pod Petrovem, v Kopečné ulici. Voda do ní proudila kamenným potrubím ze Svratky odněkud z míst za dnešním výstavištěm. Z vodárny se přečerpávala do vodojemu, který byl v dnešních Denisových sadech. Odtud pak voda samospádem tekla do kašny na Horním, dnešním Zelném, trhu a snad i do kašny na Dolním trhu, dnes náměstí Svobody.

Historie prvního brněnského vodovodu je skoro tak dlouhá, jako byla cesta, kterou voda musela urazit. „Na počátku patnáctého století se městští radní rozhodli vybudovat vodovod. Důvodem bylo znečištění soukromých studní a nedostatek vody ve městě,“ uvedl archeolog Petr Polánka z Archai Brno. V bezprostřední blízkosti studní totiž často byly i jímky na odpad. Z nich prosakovaly nečistoty do spodních vod, a následkem toho se pak Brnem lehce šířily infekční nemoci.

Budování vodojemu zaznamenala archivářka Hana Jordánková z Archivu města Brna. „Na konci roku 1415 uzavřeli představitelé Brna dohodu s Prokopem z Písku a Václavem Házem, že zajistí na vlastní náklady výstavbu vodovodu ze Svratky,“ popsala počátky stavby Jordánková. Prokop už měl zkušenosti se stavbou vodovodu z Čáslavi.

Žíznivé město

Jak se Brno rozrůstalo, potřebovalo stále víc vody. V roce 1520 proto měšťané vybudovali vodovod, který napájely prameny na Kraví hoře. Ani ten ale záhy nepostačoval, a tak v roce 1544 nechali Brňané natáhnout ještě vodovod z Králova Pole. Do vodojemu nahoru na Petrov pumpovalo vodu čerpadlo poháněné vodním kolem ve Svrateckém náhonu, který tekl podél vodárny v Kopečné ulici. Ten vznikl snad již ve dvanáctém století úpravou bočního ramene řeky Svratky.

Voda do městských kašen se ale z náhonu brát nemohla. Znečišťovaly ji totiž lázně, které podél náhonu vznikaly. Po roce 1853 proudilo vodovodem do města na tisíc sto krychlových metrů vody. „Po zřízení vodovodní sítě a úpravny vody v brněnských Pisárkách rozhodla městská rada v roce 1905 přestavět někdejší vodárnu na lidové sprchové lázně,“ popsal ve své knize Brno – Proměny města historik umění Bohumil Samek.

Jen od září do prosince roku 1905 lázně navštívilo přes deset tisíc Brňanů. Poplatek tenkrát činil deset haléřů. V roce 1928 získaly lázně nový vzhled, který navrhl slavný funkcionalistický architekt Bohuslav Fuchs. Ten si lázně podržely až do dnešních dnů.