Martin Jestřábek z aliance Nádraží v centru žádal ve svém projevu zastupitele, aby si zjistili názory jihomoravských obyvatel. „Nerozhodujte ukvapeně,“ vyzval je. Průzkum veřejného mínění navrhl při zasedání Jiří Hlavenka. Pro byli pouze zástupci Zelených a Pirátů.

Jednání se zúčastnili i příznivci varianty nádraží u řeky. „Žádám vás, abyste hlasovali pro variantu, která znamená rychlé, moderní a bezpečné řešení. Hlasujte pro nádraží u řeky,“ vyzval zastupitele Jaroslav Dittrich ze spolku Brno+.

Pro variantu u řeky hlasovalo třiapadesát zastupitelů. Tři se zdrželi. Proti byla pouze Jana Drápalová. „Podmínkou k fungování nádraží v odsunuté poloze je vybudování severojižního diametru nebo nové městské třídy. Ani jedno z toho dokončit do osmi let nepůjde,“ tvrdila.

Pokud tedy nádraží u řeky bude do doby, kterou uvádí studie proveditelnosti, nebude podle ní dostatečně obsloužené veřejnou dopravou.

Petr Kunc vyzval zastupitele k urychlení výstavby nové městské třídy. „Měli bychom se zavázat, že bude vybudovaná před dokončením nádraží a umožní lidem pohodlný přestup na tramvaje a cestu do centra města,“ konstatoval.

Zastupitelé při pondělním zasedání schválili také návrh Draga Sukalovského. Pověřili Romana Hanáka a Martina Malečka k jednání se zástupci ministerstva dopravy, financí, města Brna a Správy železniční dopravní cesty, aby urychlili přípravu záměru a stavby severojižního kolejového diametru.

O poloze hlavního nádraží definitivně rozhodne vláda. Její jednání je naplánované na květen. „Jihomoravský kraj, město Brno, Ministerstvo dopravy a další se pouze vyjadřují k tomu, která varianta je vhodnější,“ zdůraznil Martin Maleček.