Vyvolávací cenu necelých devětadvacet milionů korun předčila úspěšná nabídka firmy o víc než sto milionů. Dražba domů z lukrativní brněnské oblasti tedy přinesla oproti znaleckému posudku víc než čtyřnásobnou částku. „Jde o významnou část Brna, které díky našim záměrům můžeme dát novou tvář a přispět k rozvoji této lokality, která je velmi blízko centru," uvedl jednatel firmy Lubomír Pecl.

Investor si je vědomý toho, že jeden z domů je památkově chráněný. „To může rekonstrukce obou budov zkomplikovat, už dnes ale můžeme prozradit, že počítáme s výstavbou bytů. Oba dva domy jsou ve velmi špatném stavu, což chceme změnit a zanechat po sobě jedinečný otisk,“ prohlásil Pecl.

Budovy nacházející se na adresách Milady Horákové 17 a 19 poslední léta chátrají. Představitelé města v nich před čtyřmi roky plánovali vybudovat šedesát až sedmdesát malometrážních bytů pro penzisty. Součástí rekonstrukce měla být i nástavba o dvě patra. Obě budovy měly vytvořit jeden ucelený komplex, který by sloužil jako dům s pečovatelskou službou.

Nepotřebný majetek

Od plánu zástupci města ustoupili kvůli vysokým nákladům. V březnu 2017 se hovořilo o předběžné orientační investici ve výši necelých sto milionů korun.

Dražbou získaných 131 milionů se stane příjmem městského fondu bytové výstavby. Peníze z něho poputují na výstavbu nových bytů, jejichž investorem a majitelem bude Brno.

Prostřednictvím elektronických aukcí plánují představitelé města získat nejméně desítky milionů také za další nepotřebný majetek. „Uvažujeme o bývalé administrativní budově sídla vodáren na adrese Hybešova 36, opuštěném areálu v Bieblově ulici nebo parcelách pod golfovým hřištěm v Jinačovicích na Brněnsku," upřesnil primátorčin náměstek Jiří Oliva.

Objekty do veřejné dražby musí schválit brněnští zastupitelé. Vyvolávací částka je pak určena znaleckým posudkem. „Je předpoklad, že vzájemnou soutěží více zájemců lze vydražením dosáhnout ceny vyšší, než stanovuje posudek. K přechodu vlastnictví pak dojde příklepem," přiblížil nedávno mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.