Obří vodní zásobárnu rozkládající se zhruba pod polovinou města plánují jeho představitelé využít v krizových situacích. Vzniká proto projekt, který zmapuje vrty, jež k ukryté vodě vedou. „Třiadvacet je povolených a víme o nich. Existují další desítky, které povolené nejsou a také určité množství těch, o nichž vůbec nevíme. Chceme proto zadat projekt, který navrhne, jak je zmapovat, zabezpečit a dlouhodobě monitorovat,“ shrnul náměstek primátorky pro životní prostředí Petr Hladík.

Do budoucna uvažuje o využití třetihorní vody pod městem při krizích. „Je pitná a silně mineralizovaná, lze ji využít. Může vzniknout například krizová stáčírna, odkud by v případě potřeby bylo možné plnit hasičské cisterny a lahve,“ nastínil.

Podle odborníků je podobné využití takzvané artéské vody nejvhodnější. „Přímo se nabízí. Města, která stejnou zásobu vody pod sebou měla, ji už vypotřebovala. Například Paříž. Do Brna se ale voda běžně přivádí z Březové, což je jistě moudřejší. Zásobárna pod městem je určitě využitelná při krizi,“ řekl hydrogeolog z brněnské Masarykovy univerzity Tomáš Kuchovský.

Voda se podle něj v podzemí drží v píscích, shora ji dobře chrání jíl. „Prostor si můžeme představit jako akvárium naplněné pískem. Z něj se potom voda odčerpává vrtem, na jehož konci je filtr, který propustí jen vodu a ne písek,“ popsal expert.

Doplnil, že vodu na většině území Brna nikdo nevyužívá. Vrty jsou aktivní třeba v Nové Mosilaně nebo v brněnských Černovicích.

Černovická oblast Vinohradská, kde se zásobárna rozkládá, má 250 hektarů. „Díky pískovně je tam hodně vrtů. Celé území chceme řešit, protože v minulosti se tam vozily odpadky z celého Brna i okolí. Proto v místě plánujeme vylepšit životní prostředí. S Petrem Hladíkem jsme se zatím dohodli na vzniku pracovní skupiny,“ popsal další postup černovický starosta Ladislav Kotík.

Artéská voda v podzemí má podle expertů přesto vysokou kvalitu. Vzniká totiž pod povrchem a vsakuje do půdy mimo město. „Na okrajích písků se nachází většinou skalní horniny budující brněnský masiv. Velmi často jsou zalesněné a na kopcích. Srážková voda se tam vsakuje, dostává se do písků a tím vzniká voda artéské struktury,“ vysvětlil Kuchovský.

Pod Brno tak přitéká voda například z lesů kolem Útěchova či Kuřimi. Projekt, který má již existující vrty vedoucí k artéské vodě mapovat, budou brněnští radní schvalovat pravděpodobně letos v říjnu.