Pracovníci krajského úřadu při nedávném přezkumu podmínek integrovaného povolení pro provoz Slévárny Heunisch Brno potvrdili, že je významným zdrojem zápachu, který masivně obtěžuje obyvatele. „Konkrétně jsme identifikovali formovací linku, kde dělníci odlévají a chladí odlitky. Při styku tekutého kovu s materiály jader a forem se uvolňuje velké množství organických látek, které pak jako nositel pachových vjemů putují výduchy nad slévárnu. Podle směru a síly větru poté zasahují obydlené lokality, dosahově až tři kilometry daleko,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

Tento nevyhovující provozní stav se stal pro úředníky podnětem k zahájení řízení o změně povolení, v němž se má dosáhnout náprava. Při samotném přezkumu přitom porušení povinností nezjistili.

Nad zápachem projevili představitelé slévárny lítost. Jsou ale přesvědčeni, že není jediným zdrojem. Po požadavku od krajských úředníků zmodernizují vzduchotechniku, která má snížit koncentrace emisí i zápachu. „Jsme ve fázi jednání o technických řešeních a hledání kompetentního dodavatele. Nejsme schopni a nechceme vystřelit od pasu termín, který pak třeba nedodržíme. Bude to nákladný a komplikovaný úkol z hlediska přípravy technického provedení. Zdůrazňuji, jde nám o to, aby tato neplánovaná investice byla skutečně účinná,“ reagovala mluvčí slévárny Kateřina Svobodová.

Ve slévárně hledají souběžně technologické řešení, které má subjektivní pocit zápachu zmírnit. „Jednáme s dodavateli používaných surovin. Snažíme se naše kroky konzultovat s krajským úřadem, chceme, aby naše činnost byla v souladu s legislativou," ujistila Svobodová.

Zápach v 5 městských částech Brna
Problém se zápachem se týká 5 brněnských městských částí, konkrétně Vinohrad, Líšně, Židenic, Černovic a Slatiny.
Řada lidí viní slévárnu v areálu bývalého Zetoru.
Pracovníci krajského úřadu při nedávném přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení pro provoz slévárny nezjistili jejich porušení.
Jako zdroj zápachu potvrdili formovací linku ve slévárně.
Zahájili řízení o změně integrovaného povolení.
Zápach představitele slévárny mrzí, zmodernizují vzduchotechniku a řeší další technologické řešení, které má snížit pocit zápachu.

Jak už Deník Rovnost informoval dřív, zápach obtěžuje Brňany na Vinohradech, v Líšni, Židenicích, Černovicích a Slatině.

Je mezi nimi třeba i Stanislava Herzánová, která kvůli zápachu dokonce přemýšlela, že navštíví lékařskou pohotovost. „Jsem poměrně zdravý člověk, ale dělá se mi z něho špatně. Kolikrát je to smrad jako z výfuku od auta,“ prohlásila.

Pro zjištění podrobnějších údajů o kvalitě ovzduší provedli odborníci Českého hydrometeorologického ústavu na dvou místech v dubnu a květnu kontinuální měření. Měřící vůz umístili do Věstonické ulice na Vinohradech a Masarovy v Líšni. Výsledky měření ukázaly, že nedošlo k překročení imisních limitů.

„U látek, které je mají definované zákonem, není vzhledem k naměřeným hodnotám předpokládáno, že by docházelo k jejich překračování. Ve dnech, kdy lidé hlásili zápach, byly pozorovány vyšší koncentrace některých kovů, které souvisí například se zpracováváním kovů. Tyto kovy však imisní limit nemají. Výše uvedené souvisí čistě s kvalitou ovzduší definovanou zákonem. Neznamená to, že v lokalitě není například obtěžující zápach, který je rovněž problém, jenž vyžaduje řešení, netýká se ale přímo znečištění ovzduší," vysvětlil vedoucí oddělení kvality ovzduší ústavu Jáchym Brzezina.