Společnost provozující skládku se úletům igelitek snaží zabránit několika způsoby. „Skládka je zabezpečená šest metrů vysokými sítěmi po obvodu,. V situaci, kdy odpad ukládáme do vyšších vrstev, tyto sítě lehký odpad při silném větru nezachytí. Ukládané odpady ale ve vrstvách překrýváme materiálem určeným pro technické zabezpečení skládky,“ popsala mluvčí společnosti FCC Kristina Jakubcová.

Víc se podle ní dělat nedá. „S ohledem na stávající skladbu odpadu z domácností i firem a vzhledem ke standardnímu systému skládkování, kdy se navezený odpad ukládá postupně ve vrstvách, nelze úletům odpadu mimo skládku technicky zcela zabránit. S ohledem na návrh nového zákona o odpadech by však v dalších letech měl podíl obalových materiálů v odpadu klesat. Tím pádem by se mělo množství úletů odpadu mimo skládku snižovat,“ dodala Jakubcová.