Za více než čtyři miliony korun ji dodá společnost PK Ossendorf. „Se stavbou musíme počkat až začne Správa železniční a dopravní cesty s opravou železniční zastávky na trati z Oslavan. Lidé tak využíjí vlak jako rychlé dopravní spojení do centra,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek. Vzniknout má i obratiště pro trolejbusy.

Práce na opravě zastávky však podle železničářů zdržuje spolek Voda z Tetčic. „Podával námitky proti celé této stavbě, jako důvod uváděl ochranu přírody. Stavba již získala územní rozhodnutí. Nyní aktualizujeme projekt z roku 2012 tak, aby odpovídal současným normám a předpisům,“ řekl za železničáře Pavel Tesař.

Terminál má stát zhruba dvě stě milionů. Začátek opravy zastávky plánuje SŽDC na jaro roku 2020.