Společnou koledou zahájily představení řeholní sestry. Nechyběl ani živý osel Pepa, který spolu s pastýři zpovzdálí sledoval Marii a Josefa. Matka nesla v rukou uzlíček, když ho položila do jeslí, začal se vrtět. „Ježíška hraje miminko, mami. To je paráda,“ radoval se Jáchym Netušil, který se přišel s rodiči podívat na představení.

Dítěti se postupně klaněli pastýři i králové, na jeho narození upozornil lidi Anděl Páně. Ten se k překvapení všech snesl na laně přímo nad amfiteátr. V košili a bez bot hlásal radostnou zprávu o narození Ježíška.

Spolu s dalšími se přišli Ježíškovi poklonit i místní farníci. Jako dárky mu přinesli teplé oblečení, šály a rukavice. Představením totiž Salesiáni zahájili sbírku na pomoc lidem bez domova. „Pokud máte doma rukavice, čepice nebo teplé oblečení, které by zahřálo lidi bez domova, doneste je prosím do střediska, dáme je potřebným," vyzýval organizátor.

Zimním oblečením do ní může přispět kdokoliv. Sběr potrvá další čtyři dny.

JOLANA HALALOVÁ