Ve své době tam fungoval jeden z největších výrobců zbraní na světě. Později tam vyráběli traktory nebo výpočetní techniku. Po privatizaci v devadesátých letech minulého století lokalita dlouho chátrala. Letos v létě se do bývalé nástrojárny v areálu Nové Zbrojovky v brněnských Židenicích nastěhoval první nájemník. Zásadní přeměně brownfieldu v novou městskou čtvrť nyní významně pomůže změna územního plánu města, kterou na posledním jednání schválili brněnští zastupitelé.

Místo ploch pro práci vzniknou prostory pro bydlení a smíšené využití, kam kromě bytů připadnou i kanceláře, služby nebo občanská vybavenost. „Zbrojovka má nový platný územní plán po dvanácti letech. Na jeho základě lze vybudovat až půl milionu metrů čtverečních ploch. Ačkoliv se jedná o první krok, je pro její budoucnost nesmírně důležitý,“ sdělil za investora ředitel brněnské pobočky CPI Property Group Miroslav Pekník.

Po firmě Axians se do první plně zrekonstruované kancelářské budovy Zet.office aktuálně stěhuje společnost Kiwi. „Od ledna tam pak začne fungovat i restaurace s kavárnou. V příštím roce provedeme finální demoliční práce, vyčištění a sanace, čímž území připravíme na novou výstavbu. Podle plánu ji chceme zahájit v roce 2022 a ke konci dalšího roku uvést na trh první objekty pro bydlení. V první fázi zamýšlíme výstavbu bytů podél řeky Svitavy,“ nastínil Pekník.

HOTOVO CHTĚJÍ MÍT DO ROKU 2032

Doplnil, že každý rok plánují na brněnský trh dodat padesát tisíc metrů čtverečních různých ploch. „Rádi bychom měli do deseti let projekt hotový, bavíme se o letech 2022 až 2032. Samozřejmě bude také záviset na trhu a na tom, co si bude časem žádat nebo co bude schopný pojmout," řekl Pekník.

Podle brněnského radního pro územní plánování Filipa Chvátala pomůže využití zanedbaného průmyslové areálu výrazně zlepšit obraz Brna. „Investor chce postavit čtvrť včetně nového nábřeží, základní školy, sportovního zázemí a hlavně náměstí spolu s revitalizovanými původními průmyslovými budovami. K tomu všemu je nutná změna územního plánu, která umožní výstavbu bytů, obchodů, dopravní infrastruktury nebo občanské vybavenosti. Důležitou součástí oživení této části města bude vysázení nové zeleně a vybudování protipovodňových opatření,“ uvedl Chvátal.

Zástupci investora a města se po letech jednání shodli na trase páteřní ulice Nová Dukelská. Povede od Tomkova náměstí k novému mostu, přes areál a dál na jih k revitalizovaným lokalitám Špitálka a Jižní čtvrť. „Nová Dukelská bude městskou třídou včetně samostatných pruhů pro komfortní průjezd trolejbusů, cyklistů a včetně dostatečné zeleně a komfortního veřejného prostoru pro restaurační zahrádky před živým obchodním parterem," nastínil Chvátal.

Změna územního plánu počítá kromě vzniku Nové Dukelské také s prodloužením Šámalovy ulice. „Území také propojí cesty pro pěší a cyklisty," zmínil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

SOUČÁSTÍ AREÁLU BUDOU ŠKOLY

V areálu mají v budoucnu vyrůst mateřská a základní škola, o které usilují představitelé městské části Židenic, na jejichž území proměňující se brownfield leží. „V budoucnu tam může bydlet deset až dvacet tisíc lidí, stávající školská zařízení by proto nápor nemusela zvládat. Naším největším požadavkem je postavit přemostění směrem k Tomkovu náměstí, aby se doprava nestahovala do současných silnic, které další nápor nevydrží. Zátěž v Židenicích by totiž byla obrovská. Most a jeho napojení na velký městský okruh je zásadní, což si investor uvědomuje,“ řekl židenický starosta Aleš Mrázek.

Rozvoj Nové Zbrojovky v Brně
- V létě se do první zrekonstruované kancelářské budovy Zet.office nastěhovala firma Axians, kterou brzy doplní společnost Kiwi.
- V lednu v ní zahájí provoz restaurace s kavárnou.
- V příštím roce investor provede finální demoliční práce.
- Podle plánu chce v dalším roce zahájit první bytovou výstavbu.
- První objekty na bydlení plánuje zpřístupnit ke konci roku 2023.
- Projekt přeměny areálu chce mít hotový za deset let v roce 2032.
- V lokalitě může v budoucnu bydlet okolo deseti tisíc lidí.

Revitalizaci areálu vnímá pozitivně třeba obyvatel Židenic Otakar Hobza. „Nejenže vznikne něco nového, ale zvýší se i hodnota nemovitostí v jeho okolí, v nedalekých domech vzrostou ceny nájmů a v neposlední řadě se zlepší infrastruktura,“ poznamenal Hobza.

Areál je Brňanům momentálně přístupný ze dvou stran, od Šámalovy ulice a Baarova nábřeží. U budovy Zet.office najdou na venkovní ploše o rozloze jednoho hektaru hřiště na basketbal, fotbal, plážový volejbal nebo venkovní posilovnu. Místo doplňuje prostor na občerstvení s grilem nebo pro výcvik psů.

Ředitel Pekník si pochvaluje dosavadní spolupráci se zástupci města vedoucí až ke schválení změny územního plánu pro Novou Zbrojovku. „Vytvořili jsme opravdu spolupracující partnerství, které pomůže rozvoji města a lokality. Pro další roky je nesmírně důležité, aby tato spolupráce nadále pokračovala. Je před námi ještě spousta práce v oblasti řešení protipovodňových opatření, infrastruktury, komunikace, občanské vybavenosti a mnoho dalšího," zdůraznil Pekník.

Představitelé města řeší kromě Nové Zbrojovky i další zanedbané bývalé průmyslové areály. „Město má několik stěžejních rozvojových lokalit, na které se nyní intenzivně soustředíme. Třeba Zbrojovka je přesně tím místem, které potřebuje nový impuls a zapojení do rostlého města," zmínil Chvátal.

Obyvatel Židenic Petr Červený vidí do budoucna Novou Zbrojovku jako dobré místo pro rodiny s dětmi. „Pro mě byla Zbrojovka dřív nádherným kouskem historie, ale nyní už bude pouze dalším komerčním projektem. Ačkoliv jsem nejdříve velmi ocenil návrh revitalizace starého areálu, zklamaly mě později demolice původních budov, které tam stavaři provedli," svěřil se Červený.

Právě moderní využití původních průmyslových budov může podle brněnského architekta Osamu Okamury investorovi pomoct vytvořit z areálu unikátní lokalitu. „Pokud jsou stavby a jejich konstrukce v dobrém technickém a statickém stavu, může to být přidaná hodnota projektu. Je určitě vhodné jejich kulturní a architektonickou hodnotu zachovat. Genius loci je obrovským plusem, odliší čtvrť od jiných, které vznikají na zelených loukách nebo kdekoliv jinde," vysvětlil Okamura.