Bzenecký rodák a emeritní prorektor JAMU Miroslav Plešák vystudoval obory divadelní věda a český jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V 60. letech publikoval v denním tisku a časopisech divadelní recenze a glosy. Později se stal spoluzakladatelem měsíčníku Index, jenž se zabýval mimo jiné filozofií, politikou, či architekturou. „Jako průsečík společenského a kulturního dění na Moravě má časopis i díky Miroslavu Plešákovi své nezastupitelné místo v historii brněnské žurnalistiky,“ podotkl mluvčí JAMU Lubomír Mareček.

Pohled na husovický kostel v Brně.
Nové pohledy na Brno: chystají obnovu "zdivočelého" Husovického kopce

Dramaturgii se Plešák věnoval od začátku 70. let, v letech 1991 až 2003 působil jako dramaturg činohry Národního divadla v Brně. Na přelomu tisíciletí se stal prorektorem Janáčkovy akademie múzických umění pro studijní, pedagogickou a uměleckou činnost. Redakčně se až do posledních dnů věnoval edičním aktivitám školy. V roce 2011 získal Cenu města Brna za jeho přínos brněnské žurnalistice. „Vynikající pedagog Plešák připravil v Mahenově divadle jako dramaturg hru Jakub a jeho pán od Milana Kundery, s nímž byl v kontaktu a se kterým se přátelil,“ doplnil mluvčí Mareček.