Tradiční Židenické hody se ze sobotní zábavy v dělnickém domě za zpěvu Slovácké kapely Romana Horňáčka přelily do nedělní slavnostní krojované mše svaté k 70. výročí založení farnosti v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Akce vrcholila zábavou okolo slavnostní máje. Jak v sobotu tak i v neděli lidé zažili Karičky v podání židenických stárek nebo tanec krojovaných dětí.