Nejen budoucí poloha hlavního vlakového nádraží vzbuzuje mezi Brňany spory. Přestavba železničního uzlu totiž zahrnuje řadu dalších staveb a jejich dopady trápí například obyvatele Židenic. Právní kancelář zastupující tuto městskou část kvůli tomu dokonce podala žalobu na brněnský magistrát. Jeho odbor územního a stavebního řízení totiž neuznal odvolání Židenic proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby Přestavba železničního uzlu Brno.

„V rámci územního řízení jsme podali několik námitek. Zajímalo nás například, jak vyřeší protihlukové stěny a odhlučnění domů podél železniční trati. Zda betonové stěny nezastíní okna lidí,“ přiblížil některé z připomínek židenický místostarosta Marek Svitavský a dodal, že všechny námitky z osmi podaných odbor zamítl.

Přibude hluk, ztratí se světlo

Vedení městské části proto minulý čtvrtek mimořádně svolalo zastupitelstvo. „Zastupitelé jednomyslně schválili podání správní žaloby u Krajského soudu v Brně proti rozhodnutí odboru územního a stavebního řízení brněnského magistrátu, jímž potvrdil rozhodnutí o umístění stavby Přestavba železničního uzlu Brno,“ uvedl další místostarosta Židenic Aleš Vytopil.

Tato městská část je přitom tou, které se přestavba železnice na území Brna dotkne nejvíc. Současná trať se totiž bude podle projektu rozšiřovat, čímž se zabere větší území a koleje se dostanou blíže obytným domům. V některých případech se budou muset domy dokonce zbourat. Žideničtí se proto bojí sníženého komfortu bydlení, který přestavba podle nich přinese.

„Bude tu jezdit více vlaků a rychleji. Už teď se mi vždycky všechno třese, když něco projíždí kolem. A to se určitě ještě zhorší,“ vysvětlil hlavní obavu místních Karel Písko bydlící poblíž kolejí.

Další z připomínek se týkala i obav, že kvůli protihlukovým opatřením vyrostou před okny domů vysoké betonové stěny, které lidem znemožní výhled a zamezí přístupu světla do bytů.

„Podle plánu vyroste několik metrů ysoká zeď necelé čtyři metry od mého domu.Tím nás odsoudili k věčné tmě. Snažil jsem se dům prodat, ale jeho hodnota velmi klesla. Nikdo ho totiž koupit nechce,“ postěžoval si Kamil Pokorný.

Podobné dopady chtěli žideničtí aspoň částečně kompenzovat tím, že by se betonové plochy pokryly zelení. Ani to však u magistrátních úředníků neprošlo.

Oddálí žaloba zahájení stavby?

Nikdo z oslovených odborníků zatím nedokáže říct, zda žaloba prodlouží první fázi rekonstrukce železničního uzlu.

„Dopravní komisi rady města Brna zatím ještě nikdo neinformoval, proto se k tomu nedokáži vyjádřit,“ uvedl předseda komise Josef Veselý. V minulém volebním období byl v Židenicích starostou, na čtvrtečním zasedání zastupitelů však kvůli dovolené chyběl.

Dopad žaloby nepodceňuje zástupce investora, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek. „Jakýkoliv takový krok může mít vliv na celý projekt,“ tvrdí.

 

 

Námitky MČ Brno-Židenice:

1. Požadavek na úplné a průběžné odhlučnění drážního provozu konstrukcemi vrámci drážní stavby. Protihlukové stěny budou průběžné přes celé území Židenic zmateriálu maximálně pohlcujícího hluk.

2. Požadavek vsouladu se Stanoviskem vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 17. 10. 2005 na provedení odhlučnění a realizaci nezbytných individuálních kompenzačních protihlukových opatření na dotčených obytných objektech vochranném pásmu dráhy.

3. Požadavek na vypracování posouzení vlivu stavby na objekty pro bydlení zhlediska denního osvětlení a oslunění před vydáním územního rozhodnutí.

4. Požadavek na vypracování vlivu předpokládaných vibrací způsobených výstavbou a po výstavbě na stávající objekty vochranném pásmu dráhy před vydáním územního rozhodnutí.

5. Požadavek na vyhodnocení změn zhlediska hydrogeologie zdůvodu vysoké hladiny spodní vody vúzemí Židenic před vydáním územního rozhodnutí.

6. Požadavek, aby nově vzniklé konstrukce a realizované plochy betonových opěrných zdí byly vplném rozsahu pokryty zelení. Případný úbytek zeleně bude nahrazen novou výsadbou.

7. Požadavek, aby zastřešení nástupních ploch bylo vplném rozsahu tak, aby byla zajištěna kvalita cestování veřejnosti. Umístění jednotlivých přístřešků tuto kvalitu nemůže zajistit.

8. Požadavek, aby občané, jejichž majetky budou stavbou znehodnoceny, byli spravedlivě odškodněni.