„Ovce se na Zelené hoře objeví nejspíš v průběhu tohoto týdne a zůstanou do září. Budou umístěny v ohradě se zázemím. Pastvu má na starost Milan Daďourek, který na chovu ovcí spolupracuje i se Sdružením Krajina. Ovce jsou ale spíše začátkem pro rozsáhlejší projekt revitalizace celého okolí Zelené hory,“ informoval mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Sdružení Krajina z Počítek ve spolupráci s farmářem Milanem Daďourkem zahájilo pastvu ovcí na třech lokalitách Žďárských vrchů už v loňském roce. „Pastva by měla doplnit nebo nahradit náročné ruční kosení, kterým Sdružení Krajina louky udržuje. O ovcích se říká, že nejsou příliš vhodné na vypásání vlhkých luk, ale výsledek byl překvapivě dobrý. Ovce vypásly jak vlhká, tak i sušší místa. A nepotvrdily se obavy z negativního dopadu vlhka na jejich zdraví,“ uvedla mluvčí sdružení Darina Coufalová.

Regionální muzeum města Žďár nad Sázavou.
Žďárskému muzeu koronavirová přestávka prospěla. Uvnitř je jako nové

S podobným řešením údržby lučních porostů přišla v minulých letech i Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Živé sekačky se tak objevily například u Vávrovy skály nad Pohledcem, u Studnic a na dalších místech. A nejen ty ovčí. Na loukách se pásli také koně nebo kozy. „Pasených lokalit by i v našem případě mělo postupně přibývat. A k ovcím by se také měli časem přidat i koně nebo poníci. Ideální je kombinované stádo, protože každé zvíře spásá porost trochu jiným způsobem, vybírá si jiné rostliny a výsledek pastvy je potom lepší,“ konstatovala Coufalová.

„Začínáme v místech, která jsou pro běžnou mechanizaci hůře dostupná, ale byli bychom rádi, kdyby se pastva více uplatnila jako běžný způsob obhospodařování zdejších luk. Pastva má totiž příznivý vliv jak na stav půdy, tak na biologickou rozmanitost. Na pastvinách se objevuje hmyz, který z naší krajiny jinak spíše mizí, ptáci a další organismy. Pasený pozemek jakoby ožije,“ doplnil její slova Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.

Zelené hoře leží mlha u nohou.
Jiný rozměr. Když mlha čaruje, vznikají jedinečné fotografie