Jedním z úřadů, které mohou majiteli v případě zjištění porušení zákona udělit pokutu, je stavební úřad Brna-středu. „V pátek dvanáctého března jsme udělali další místní šetření. Majitel domu odstranil střešní krytinu a pracovníky stavebního úřadu informoval, že tak učinil protože krytina není v dobrém stavu a vzhledem k povětrnostním podmínkám by padající tašky mohly ohrozit kolemjdoucí. Informoval také, že v těchto dnech na místě posoudí stav krovu znalec, který navrhne možnosti její rekonstrukce," uvedla mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Podle dosavadních zjištění úředníků majitel pracemi zatím neporušil stavební zákon. „Stavební úřad činí ve věci maximum možného. Žádné práce, které majitel doposud provedl, neporušují stavební zákon. Jedná se o udržovací práce, vyklízecí práce a opravy, které nenarušily statiku domu. K zásahu stavební úřad neopravňuje ani fakt, že na Ministerstvu kultury zároveň probíhá řízení o prohlášení vily památkou," potvrdila Dobešová.

Vilu v ulici Hlinky začali rozebírat.
Demolují historickou vilu na Hlinkách: podívejte se, jak ji už stihli rozebrat

Zároveň ale doplnila, že úřad situaci nadále sleduje a v případě zjištění porušení zákona zahájí správní řízení. „Nemůžeme nijak zasáhnout na místě, obsadit dům, zabránit vstupu řemeslníků. Takovou pravomoci úřad nemá," zmínila Dobešová.

Na dění ve vile dlouhodobě upozorňují znalci architektury a lidi z okolí. Ti tvrdí, že rozsah prací v domě je pro objekt devastující a ten nenávratně ztratí svou historickou podobu. Matěj Kruntorád a Kristína Ketmanová na facebooku dokonce vytvořili událost Uctění památky vily na Hlinkách, v níž každodenně informují o postupu prací ve vile. „Obraz zkázy, zvůle a absolutní arogance - nepovolená a kamuflovaná demolice vily na Hlinkách v Brně. Pojďme dát najevo, že nám to není úplně šumák. Pokud budete mít čas na procházku, vyfoťte se u domu a postujte. Na místě můžete položit květiny," vyzvali na sociální síti.

Svázané ruce má ale v současnosti i druhý z brněnských úřadů, který by mohl v případě porušení památkového zákona udělit majiteli za postup prací pokutu. „S ohledem na skutečnost, že dům Hlinky 40 není v současné době kulturní památkou a nenachází se ani na území s plošnou památkovou ochranou, nemá Odbor památkové péče pravomoc zastavit stavební činnost na nemovitosti. To má pouze stavební úřad, při splnění zákonných podmínek," upozornil vedoucí Odboru památkové péče brněnského magistrátu Martin Zedníček.

Dudci chocholatí.
Zrenovované bydlení pro dudky v brněnské zoo: připraveno k nastěhování

Zároveň podle něj uplynulý pátek majitel objektu odmítl dát souhlas úředníkovi z odboru souhlas ke vstupu do domu. „Vypsali jsme proto kontrolní prohlídku podle Zákona o kontrole. Dále budeme informovat Ministerstvo kultury u aktuálním stavu nemovitosti, který však můžeme dokumentovat pouze z ulice," poznamenal Zedníček.

Současný postup prací se přitom nelíbí ani zástupcům ministerstva kultury. To zahájilo řízení o vyhlášení domu památkou. „Na dotčeném objektu došlo k nezákonné a značně devastující demontáži dřevěné dekorativní lodžie a k mechanickému odstranění bohatého neorenesančního architektonického tvarosloví průčelí. K této nelegální činnosti docházelo pod narychlo instalovaným zaplachtovaným lešením bez vědomí

Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, orgánů památkové péče i příslušného stavebního úřadu Městské části Brno - střed. Těmito aktivitami byl porušen zákon o státní památkové péči, ale také zákon stavební," uvedla již dříve mluvčí ministerstva Petra Hrušová. Zároveň zdůraznila, že po dobu řízení o prohlášení domu za památku majitel nesmí objekt nijak poškodit.

Obchodní akademie v Kotlářské ulici.
Boj žáků za oblíbeného učitele: výhrůžky kvůli profilovce s jeho obličejem

Podle právníka firmy Horizon Consulting II, která aktuálně vilu vlastní, Hynka Mádla ale společnost postupuje s vědomím úřadů. „Spolupracujeme se stavebním i s památkovým úřadem,“ řekl Rovnosti.