Citlivé zásahy reflektující aktuální trendy v restaurování provedl Ateliér restaurování Univerzity Pardubice. Odborníci pod vedením Ivana Kopáčika v knize záměrně nechali některé nedostatky, jako například vystřižené iluminace. Podle Kopáčika to reflektuje takzvaný život knihy. „Součástí restaurátorského zásahu byla i výroba ochranného obalu knihy," zmínil Sajbot.

Mezi pět set let starými nečistotami a fragmenty byly například záložky, stébla trávy, hmyz a peříčka.

Spolu s Pražskou biblí patří k unikátním položkám v depozitáři filozofické fakulty také Melantrichova bible, Islandský slovník či kuchařka datovaná v rozmezí let 1780–1800. Byla vytištěná v Olomouci a v Brně.

Všechny staré tisky jsou na filozofické fakultě uloženy ve speciální místnosti s hlídanou teplotou a vlhkostí. „Přístupné jsou u příležitosti speciálních exkurzí nebo po předchozí domluvě s Ústřední knihovnou filozofické fakulty," doplnil Sajbot.