Radní Brna-středu prostranství zrevitalizují podle návrhu architekta Jiřího Vokřála, který s ním před téměř třemi lety uspěl v architektonické soutěži. Deník Rovnost už o výsledcích informoval dřív. „Návrh počítá s rekonstrukcí parku a vytvořením předprostoru u bloku domu směrem k Jezuitské ulici. Tam vznikne malé náměstí s vodním prvkem,“ přiblížil radní Brna-středu pro územní rozvoj Petr Bořecký. Zástupci městské části nyní soutěží projektanta.

Součástí návrhu je zastavění neuzavřeného prostoru s několika neuspořádanými stavbami v jižní části parku novým domem. I kvůli němu museli zástupci města pořídit změnu regulačního a územního plánu města. Loni v říjnu ji schválili městští zastupitelé, v platnost vstoupila o pár týdnů později.

V příštích letech tam ale nový objekt prozatím nevznikne. „Zda přistoupíme k majetkoprávnímu vypořádání nebo zvolíme cestu dostavby z úrovně města, momentálně neřešíme," uvedl městský radní pro územní rozvoj Filip Chvátal. Jedná se o pozemek ve vlastnictví města.

Proměnu parku při Rooseveltově ulici uvítá třeba Brňanka Anna Hmaissi. „Vždy jím jen procházím. Revitalizace parku je dobrý nápad, když v něm ponechají vzrostlé stromy, které vypadají zdravě,“ sdělila žena přímo v parku.

Vítězný návrh parku do značné míry kopíruje stávající cesty. Počítá třeba s přímým napojením mezi průchodem Místodržitelským palácem a Rooseveltovou ulicí. Od severní k jižní části parku pak vede zaoblená stezka, která bude lemovat sochu Jiřího Mahena, archeologické naleziště předbraní či památný strom.

Většinu vzrostlých stromů nechává na místě, přičemž pro jejich kořenový systém zajišťuje dostatečný prostor. Nové stromořadí vznikne podél liniového vodního prvku umístěného v jižní části.

Podle Bořeckého chtějí do konce roku 2022 dodělat projektovou dokumentaci pro zvelebení parku. „Aby byl projekt připravený pro nové volební období. Jak k němu přistoupí nové vedení městské části, to pak uvidíme," doplnil.

Už letos má odstartovat rekonstrukce nedalekého parku na Moravském náměstí, kterou také mají na starosti představitelé Brna-středu. „Dokončujeme prováděcí dokumentaci, následně chceme soutěžit dodavatele a ještě letos začít s pracemi. Přípravné práce jsme udělali už loni," nastínil Bořecký.